Jak zjistit verzi hry

Verzi své hry zjistíte z textového dokumentu ve složce The Sims 4.

Cesta ke složce

...Dokumenty\Electronic Arts\The Sims 4


Otevřete soubor 

GameVersion.txt

Otevře se poznámkový blok s požadovanou informací.V této chvíli je verze hry 1.0.671.10


V průběhu doby se bude měnit dle provedených aktualizací či v závislosti na instalaci 
dodatků nebo kolekcí.Verzi hry

 najdete i po načtení hry na úvodní obrazovce.

 Viz šipka na obrázku

Detail


Nová verze aktualizace se zobrazí až po spuštění hry.

Neukazuje-li se vám správná verze aktualizace, lze provést opravu.

Otevřete Origin, hra musí být vypnutá.


Pravým myšítkem klikněte na obal TS4 a vyberte volbu Opravit hru.Aktualizace článku s ohledem na aktualizaci hry ze dne 22. 1. 2015.


Pokud se verze hry nezobrazuje správně, postupujte následovně.

V poznámkovém bloku otevřete soubor GameVersion.txt

Cesta k souboru

Dokumenty > Electronic Arts > The Sims 4

Text  (číslo verze) smažte.
Uložte a blok zavřete.
 Spusťte hru.
Znovu zkontrolujte text v Poznámkovém bloku (verze hry by již měla být zobrazena správně).


Komentáře