Vertikální pohyb předmětů

Aktualizace hry ze dne 16. 12. 2014 (1.3.18.1010) implementovala do hry cheat MoveObjects.

 Máte-li cheat aktivní, můžete použít kombinaci kláves, která umožňuje vertikální pohyb předmětů, které jinak tuto vlastnost nemají, směrem nahoru i dolu.Jak na to


1. 
Aktivujte cheat bb.moveobjects

Více o cheatu bb.moveobjects čtěte zde.


2.
Uchopte předmět, kterým chcete pohybovat3.

Směr nahoru

stiskněte a držte Ctrl a opakovaně klikejte na písmenko   í

Směr dolů

stiskněte a držte Ctrl a opakovaně klikejte na písmenko   é

Funguje i bez stisknutého Ctrl
Máte-li požadovanou výšku, kde chcete mít předmět umístěn, můžete předmět přesunout na libovolné místo. Nesmíte však předmětem pohybovat poté, kdy deaktivujete cheat bb.moveobjects. Objekt tím ztratí vlastnost, kterou získal, když byl cheat aktivní.Upozornění

Tento pohyb neumožňuje umístění předmětů na police.

Pokud daný předmět nemá ve vlastnostech schopnost být umístěn na polici, na polici ho neumístíte.


Dostanete ho na úroveň police, ale na polici ne.Chcete-li na police či odkládací stolky umisťovat předměty, které tuto schopnost nemají, musíte mít ve hře nainstalovaný mod ◄ Clutter Anywhere ► od hráče plasticbox.Komentáře