Aktualizace 1.0.732.20

Aktualizace ze dne 1. 10. 2014Před spuštěním aktualizace
Odstraňte všechny mody ze složky Mods. Stačí je přesunout na plochu, a pak je po aktualizaci vrátit zpět.
Návod jak nastavit Origin pro automatické aktualizace najdete

 

NovinkyZměna funkce ◄ Knihy života ►


V CASu 
- nové kostýmy z Hvězdných válek
- 5 nových odstínů očí

*****

Strašný přízračný trpaslík


Nové cheaty casclockspeed [0-10]

 Nový cheat rychlost hodin v části Vytvořit Simíka vám umožňuje zrychlit a zpomalit Simíkovu animaci. Cheat použijete zadáním „casclockspeed [0-10]“ do okna konzole pro cheaty.  0 je pauza a 10 není!

*****

Nová strašidelná stanice

Na hifi věžích naleznete novou Strašidelnou stanici. 


Oprava chyb a problémů


 Selhání/výkon
 • Opraven problém s nesprávným uložením interakce „Napsat knihu“, který způsoboval chybu uloženého souboru.
 • Po načtení pozemku a výběru Simíka ke hraní, který je mimo pozemek, se nyní načte správný Simík.
 • Opravena chyba, při které mohla UI zapomenout, že existuje domácnost, a neumožnila hráči přejít do režimu Stavby a nákupu.
  • Většinou to bylo výsledkem toho, že hráč smazal všechny domácnosti v okolí, ale také k této chybě mohlo dojít jinými způsoby.
 • Opravena chyba, která způsobovala, že hra přestala reagovat, pokud hráč nahrál nedokončený podnik ze svého pozemku a poté se pokusil vstoupit do režimu Stavba prostřednictvím funkce Spravovat světy na pozemku.
  • Simíci v domácnosti byli chybně odebráni ze světa, a ponechali tak hráče v mizerné náladě a neschopného hrát.
 • Některé okolnosti ve hře mohou způsobit, že se ztratí ID hry, což má za následek možné selhání.  Selhání bylo opraveno přidáním funkce Null Guard (jde o opravdu dobrou funkci).
 • Byla opravena chyba, při které akce mimo pozemek nebyly po načtení uloženého souboru vždy dostupné.
 • Simíci, kteří si čtou nebo jedí, se po změně výšky stěn v jiných pokojích již nemusí resetovat.
 • Snížení základů již nebude způsobovat, že se skříňky za určitých okolností přesunou do inventáře domácnosti.
 • Opraven problém s plovoucím Simíkem, ke kterému občas docházelo, když se Simík rozhodl, že je cesta vzdušnou čarou kratší než jiné alternativy.
 • Simíkům již nebude selhávat trasa, když se pokusí předvést interakci Prodat do Simsoniánského muzea na nezvykle velké vesmírné hornině.
 • Výchozí obnovovací frekvence hry The Sims 4 má nyní stejné nastavení jako obnovovací frekvence systému Windows.

Ladění
 • Simíci mají nyní na všech úrovních více možností malování – Simíci na vysoké úrovni mohou malovat „pod“ svou úroveň, aby dosáhli vyšší kvality.
 • Simíci mohou nyní poslouchat hudbu a zároveň hrát šachy.
 • Knihovníky mohou být nyní i mladí Simíci i Siminky. Dříve to mohly být pouze starší Siminky. Stereotypizace... nedělejte to!
 • Interakce „Zapnout/vypnout emocionální auru“ nyní obsahují nápovědu s vysvětlením funkcí
 • Akce Zkusit uklidnit, Ventilovat, Stěžovat si na problémy a Vykoupat se nyní pomohou vyřešit nálady Nedostatek cvičení, Potřebuji videohry!, Koncepční napětí, Zastaralé okolí a Zavřený uvnitř, když se Simíci cítí pod napětím.
 • Opraven problém, při kterém měli Simíci s vysokou úrovní dovednosti vaření zaručeno, že při vaření nikdy nezačne hořet. Je pravda, že jsou naši Simíci celkem inteligentní, je ale také dobře zdokumentováno, že i ti nejlepší Simíci dokáží omylem zapálit svá luxusní sídla  Simíci s úrovní dovednosti vyšší než 3 mohou tedy od teď při vaření způsobit požár... jen ta pravděpodobnost je trochu menší.
 • Poslední milník aspirace Mimoňský intelektuál nyní k dokončení vyžaduje, aby Simík přečetl pouze 10 (nikoliv 15) knih.
 • Díky „Vydělávání peněz bokem“ si Simík za krátký čas přišel na velkou částku Simoleonů. To nebyl úmysl a částka, kterou si tak lze vydělat, byla snížena.
 • Hračky, které mají zvyšovat dětskou kreativitu, to nyní dělají.
 • Za napsání znělky nyní Simík dostane zaplaceno. Při psaní znělky na kytaru docházelo k chybě, která měla za následek, že Simík nedostal zaplaceno.
 • Z hraní serenády již nebude mít prospěch pouze ten, kdo ji zahraje.  Ten, komu je serenáda zahrána, také získá pozitivní náladu.
 • Časově založené úspěchy a nálady nebyly vždy správně sledovány.  Byl opraven vizuální problém se sledováním a také byly opraveny úspěchy Teprve začínáme a Pařba.
 • Vylepšení Ledničky z oceli a Občerstvovače se dokončovala příliš rychle, byla vyladěna, aby to trvalo trochu déle.
 • Blázni do cvičení nebudou již při tréninku ve stavu beztíže přicházet o hygienu.
 • Emoční lektvary z vědecké stanice budou nyní přinášet pozitivní nálady a nebudou už způsobovat nepříjemné pocity.
 • Autonomní Simíci nemohli být sežráni kraví rostlinou, protože se v momentě smrti pokusili zařadit do fronty interakci Udělat si pohodlí, která však není kompatibilní s pokusem kravích rostlin sníst Simíka, což způsobilo, že se Simík resetoval, a tím se zachránil před smrtí (páni!).  Mrzí nás to, ale problém jsme opravili, a když má kraví rostlina své choutky, jsou Simíci opět vystaveni nebezpečí.
 • Mezigalaktické tobolky již nebudou rezistentní vůči vašim pokusům je zalít a vyplít – rozhodly se, že život je vlastně fajn. Zalévejte a plejte podle potřeby
 • Simíkům s nezaplacenými účty se již nebude dít, že je voda a elektřina vypnutá všude, kam přijdou – můžete se patřičně flákat u sousedů.
 • Interakce rybaření nyní v koláčové nabídce správně zobrazí emocionální kontext.
 • Vzácnost sběratelského předmětu nyní ovlivní jeho hodnotu.
 • Adoptování dítěte nyní dodá všem adoptujícím rodičům tu správnou náladu.
 • Simíci, kteří mají ve svém inventáři zkažené jídlo, nebudou již mít možnost uklidit zkažené jídlo z baru... to bylo prostě divné.
 • Simíci měli možnost krmit mrtvou kraví rostlinu. Ačkoliv to bylo zajímavé a celkem morbidní, nedělalo to vůbec nic. Takže jsme tuto akci odebrali.
 • Odstraněn zisk kondičky za vykopávání hornin.
 • Opraven problém, při kterém byly dvakrát započítány objekty pro vypočítávání hodnoty domácnosti.
 • Vyřešili jsme negativní aktuální problém, při kterém Simíci umírali po pouhém jednom zasažení elektrickým proudem. Bylo to šokující pro nás pro všechny. Když jsme problém zjistili, zježily se nám vlasy na hlavě.  Chybu jsme bleskově sprovodili ze světa a oprava nám způsobila příjemné brnění.
 • Pokud nyní uživatel dosáhne 10. úrovně kulinářské kariéry v profesi kuchař, odemkne se mu styl Komerční kuchyň.
 • Zahradní rostliny již nebudou vysílat své emoce na Simíky v okolí. Byly poučeny a naučily se potlačovat své emoce uvnitř... hluboko, hluboko uvnitř.
 • Když je Simík soustředěný, zobrazí se u interakce Opravit a Vylepšit v koláčové nabídce nyní správně emocionální kontext.
 • Děkujeme naší komunitě, že nám pomohla identifikovat dva problémy, při kterých mohli Simíci děti nesprávně provozovat flirtování. Oba případy jsme opravili.
  • Děti s maximální úrovní společenských dovedností mohly samy se sebou filtrovat před zrcadlem.
  • Vyšinutí Simíci děti v sebevědomé náladě mohli chybně flirtovat sami se sebou v zrcadle.
 • Možnost filtru Milostný vztah již není pro děti při cestování k dispozici (nikdo se v seznamu nikdy nezobrazil, ale bylo divné, že tam ta možnost je).
 • Podniky převedené na rezidenční pozemky prostřednictvím funkce Spravovat světy již nebudou zamezovat přidání nové domácnosti na pozemek, pokud je hodnota podniku vyšší než počáteční rozpočet nové domácnosti.
  • Na pozemek nebudete moci umístit rodinu, která si jej nebude moci dovolit, ale můžete tam vytvořit novou domácnost.

 UI
 • Časové údaje oznámení v galerii již nebudou nesprávně uvádět vaši poslední aktivitu jako „více než před měsícem“, když proběhla později.
 • Při komentování v galerii již znak „<“, za kterým následuje text, nebude způsobovat, že text zmizí.
 • U hlavních cílů události se nyní při podržení myši zobrazí nápověda, jak tyto cíle dokončit.
 • Opraven problém, při kterém se kontextové nabídky na mapě sousedství zobrazovaly v některých podporovaných rozlišeních mimo obrazovku.
 • Opraven problém, při kterém byl během otevřeného vyhledávání skrytý panel filtrů v režimu Stavba.

Zdroj: EA The Sims 4

Komentáře