Záhada StrangerVille

Vzhledem k tomu, že herní balíček The Sims 4 StrangerVille vyšel 26. 2. 2019, může se tento článek jevit již zbytečným. Věříme však, že opak je pravdou a své čtenáře si najde ať již mezi hráči, kteří  balíček vlastní či těmi, kteří se rozhodnou si ho teprve koupit.


Neznáte-li dosud vývoj příběhu, článek berte jako spoiler, neboť je průvodcem záhadou StrangerVille.

Doporučujeme pro odehrání tohoto příběhu  nastavit Simíkovi aspiraci Záhada StrangerVille.
Najdete ji v CASu pod kategorií aspirací Místo. Za splnění aspirace získá Simík vlastnost za odměnu Hrdina StrangerVille.


Nutné to však v žádném případě není, ale aspirace je nastavena vlastně tak, že vede Simíka krok za krokem k jedinému cíli a tím je záchrana StrangerVille před pramatkou rostlin. Způsob vyřešení strangervillské záhady je ovšem jinak stejný jak pro Simíky s aspirací Záhada StrangerVille, tak bez ní.

Mapa města


Interakce níže uváděné se zobrazí po kliknutí na Simíky, objekty, Pramatku rostlin.


Aspirace 1/4 - Nový obyvatel


Po nastěhování se do StrangerVille budete muset

 • promluvit s 5 Simíky o StrangerVille - interakce Mluvit o StrangerVille
 • koupit v obchodě se zajímavostmi jednu zajímavost - interakce Koupit zajímavosti...
 • prohlédnout si uzamčené dveře v tajné laboratoři - interakce Prohlédnout si

Aspirace 2/4 - Osobní špion


 • Získat 15 důkazů

          ⇒ fotografováním
                              ➧ například tajných dveří, Prazvláštní rostliny (lze jen 1x),

          ⇒ prohledáváním krabic a dokumentů v tajné laboraři
                              ➧ interakce Hledat důkazy

          ⇒ hackováním počítačů v tajné laboratoři
                             ➧ intearakce Získat důkazy hackováním (od 3. úroveň dovednosti
                                                                                 programování)

          ⇒ odposlechem Simíků - nejlépe vojáků, vědců, obchodníka Erwina, posedlých Simíků...
                             ➧ interakce Nasadit štěnici

               k tomu potřebujete    ➭  špionážní štěnice 51M5  - umisťují se na Simíky
                                                 (koupit lze prostřednictvím přístroje odposlouchávací
                                                 zařízení nebo v obchodě se zajímavostmi)

                                              
                                             ➭  odposlouchávací zařízení
                                                  (koupíte ve stavebním režimu ➙ Koníčky a dovednosti
                                                  ➙ Rekreace)

Jsou-li štěnice úspěšně umístěné, lze Simíky odposlouchávat. Klikněte  na odposlouchávací zařízení, zvolte interakci Odposlouchávat a vyberte Simíka, kterého chcete aktuálně odposlouchávat.

          ⇒ prohledáním knihovny v Knihovně v Informačním centru StrangerVille
                              ➧ interakce Prohledat archiv StrangerVille

          ⇒ rozhovory se Simíky
                              ➧ interakce Mluvit o StrangerVille
                              ➧ interakce Požádat o důkazy z vojenské základny (jen u vojáků)
  

⟺⟺⟺

 •   Sestavit tajný spis o StrangerVille

Tajný spis je zapotřebí k získání magnetické karty, která je třeba k otevření uzamčených dveří v tajné laboratoři. Dává přístup ke všem dveřím v tajné laboratoři.

           ⇒ klikněte na sesbírané důkazy v inventáři Simíka
                               ➧ interakce Sestavit tajný spis  - vytvořený tajný spis zůstane
                                  v inventáři

Získání magnetické karty 

            ⇒ kliknutím na vědce, vojáky, obchod se zajímavostmi
                               ➧ interakce Požádat o magnetickou kartu

            ⇒ kliknutím na počítač
                               ➧ interakce Nahrát tajný spis na hackerská fóra - za odměnu bude
                                  zaslána magnetická karta do poštovní schránky Simíka


⟺⟺⟺ 

 •   Otevřít uzamčené dveře v tajné laboratoři

           ⇒ klikněte na uzamčené dveře v tajné laboratoři
                               ➧ interakce  Použít magnetickou kartu

Jakmile dveře otevřete, dojde k  úniku toxinů do ovzduší, v důsledku čehož dojde ke změně prostředí ve StrangerVille.


Aspirace 3/4 - Vyšetřovatelka patogenů


 • Posbírat 15 vzorků shluků spor

K posbírání vzorků shluků spor je zapotřebí detektor infekce. Získat ho lze od vojáků, které nejčastěji potkáte v baru ve městě. Když se zeptáte na spory v laboratoři, dozvíte se, že dotyčný voják má detektor infekce, který od něj můžete za určitých podmínek získat.

              ⇒ klikněte na vojáka
                                ➧ interakce Zeptat se na spory v laboratoři

              ⇒ klikněte na vojáka a vyberte jednu z níže uvedených interakcí
                                ➧ interakce Využít hodnost a získat detekor infekce (5. a vyšší hodnost
                                   vojenské kariéry)
                                ➧ interakce Udělat dojem a získat detektor infekce
                                ➧ interakce Podplatit kvůli detektoru infekce (750 simoleonů)

Jakmile detektor infenkce získáte, bude uložen v inventáři Simíka.

               ⇒ klikně kdekoli na zem (nejvhodnější je pozemek tajné laboratoře, neboť je zde
                   nejvyšší  kontrace zamoření)
                                 ➧ interakce Skenovat zde

Skenování odhalí skryté spory. Posbírejte je. Skenujte a sbírejte opakovaně. Budete jich následně potřebovat daleko více než jen 15.


⟺⟺⟺
 •   Sestavit ochranný oblek

K sestavení ochranného obleku budete potřebovat filtr proti sporám a ochranný oblek. Ochranný filtr lze získat od vědců. Ochranný oblek lze koupit u obchodníka se zajímavostmi.

            ⇒ klikněte na vědce
                              ➧ interkace Zeptat se na spory v laboratoři

Vědec bude chtít sestavit data profilu infekce, neboť je potřebuje pro sestavení filtru proti sporám.
Data profilu infekce získáte v tajné laboratoři pomocí přístroje analyzátoru chemikálií.

             ⇒ klikněte na obchod nebo obchodníka se zajímavostmi
                                ➧ interakce Zeptat se na spory v laboratoři

Od obchodníka se dozvíte, že má v nabídce ochranný oblek bez filtru proti sporám. Kupte ho.

              ⇒ klikněte na obchod se zajímavostmi
                                ➧ interakce Tajná nabídka... ➙ Koupit ochranný oblek (1000 simoleonů)


V tajné laboratoři vyhledejte analyzátor chemikálii - bude mít červený problikávající obrys

             ⇒ klikněte na přístroj
                                ➧ interakce Sestavit data profilu infekce (potřeba je 15 shluků spor)

                  Data profilu infekce budou uložena v inventáři Simíka.    

                                                                                               
Nyní vyhledejte vědce a požádejte ho o vyrobení filtru proti sporám. Aktivní interakce bude vyžadovat s vědcem lepší vztah.

              ⇒ klikněte na vědce
                                ➧ interakce Požádat o vyrobení filtru proti sporám

Filtr proti sporám bude uložen v inventáři Simíka.


Sestavení ochranného obleku.

             ⇒ v inventáři klikněte buď na filtr proti sporám
                                  ➧ interakce Spojit s ochranným oblekem
                  nebo klikněte na ochranný oblek
                                  ➧ interakce Spojit s filtrem proti sporám

Sestavený ochranný oblek bude uložen v inventáři Simíka.

 ⟺⟺⟺

 •  Proniknout až do nejvzdálenější části tajné laboratoře

Vraťte se do tajné laboratoře. Oblečte si  ochranný oblek a projděte extrémně zamořenou částí laboratoře až k posledním zamknutým dveřím a tyto odemkněte za pomoci magnetické karty.
Za dveřmi objevíte v čem spočívá tajemnství StrangerVille.
 

Právě jste objevili zdroj infekce a to pramatku rostlin. Až opustíte tajnou laboratoř, zjistíte, že se opět změnilo prostředí StrangerVille a rozhodně ne k lepšímu. Vaším úkolem je nyní zastavit infekci, tedy zničit pramatku rostlin.

 ⟺⟺⟺

Aspirace 4/4 - Hrdinka StrangerVille 

 

 • Naočkovat 3 Simíky

Najděte v tajné laboratoři přístroj analyzátor chemikálií a vyrobte na něm 3 experimentální vakcíny.

           ⇒ klikněte na přístroj analyzátor chemikálií
                             ➧ interakce Vytvořit experimentální vakcínu (na 1 vakcínu potřebujete
                                5 shluků spor + 1 kus prazvláštního ovoce)

Prazvláštní ovoce sklidíte  z Prazvláštní rostliny. Více na konci článku.Jakmile budete mít 3 experimentální vakcíny (uloženo v inventáři Simíka), vydejte se zpět do města a použijte vakcínu na tři posedlé Simíky.

            ⇒ klikněte na posedlého Simíka
                              ➧ interakce Otestovat experimentální vakcínu

Po otestování vakcíny na 3 posedlých Simících se opět vraťte do tajné laboratoře a vytvořte vakcínu proti infekci.

            ⇒ klikněte na přístroj analyzátor chemikálií
                             ➧ interakce Vytvořit vakcínu proti infekci (na 1 vakcínu potřebujete
                                5 shluků spor + 1 kus prazvláštního ovoce)

 ⟺⟺⟺
 • Naverbovat 3 Simíky

Na boj s pramatkou rostlin budete potřebovat další 3 Simíky. Naverbovat lze jen Simíky, se kterými máte lepší vztah.

              ⇒ klikněte na Simíka (pokud je posedlý, napřed ho naočkujte vakcinou)
                                ➧ interakce Naverbovat k boji proti pramatce rostlin

 ⟺⟺⟺
 •  Zdolat zdroj infekce

Se svým novým týmem se vypravte zpět do tajné laboratoře k pramatce rostlin. Zkontrolujte, že váš hratelný Simík není infikovaný. Zjistíte to v panelu Simologie. Pokud je Simík infikovaný, bude mít vlastnost Infikovaný. V tom případě musí Simík vypít vakcínu proti infekci.  Je-li vše připraveno, můžete začít.

              ⇒ klikněte na pramatku rostlin
                                 ➧ interakce Bojovat proti pramatce rostlin s...

Vyberte naverbované Simíky.

V levém horním rohu se objeví panel, který vám bude ukazovat jak je na tom váš tým a jak je na tom pramatka rostlin.


              ⇒ klikněte na pramatku rostlin - k dispozici budou interakce
                                ➧ interakce Příkazy pro skupinu...

                                    ➺ Do útoku!  -  tým uštědří větší poškození, ale rychleji se nakazí

                                    ➺ Dát si pauzičku  -  tým si vyléčí část infekce, ale během
                                                                   odpočinku neuštědří  žádné poškození

                                    ➺ Postupovat opatrně  -  tým odolá infekci, ale uštědří menší
                                                                        poškození

                                    ➺ Pronikavý válečný pokřik  -  tým odežene pomocníky pramatky
                                                                               a uštědří menší poškození

                                 ➧ interakce Hodit vakcínu proti infekci
                                 ➧ interakce Megapostřik
                                 ➧ interakce Ustoupit

Interakce různě prostřídávejte, podle aktuální potřeby.


Jakmile bude pramatka rostlin poražena, život ve městě se vrátí do svých kolejí. Prazvláštní rostliny postupně ustoupí. Nakažení Simíci se proberou z posedlosti a obloha získá zpět svoji přirozenou barvu. Vše bude blaženě normální. Stanete se hrdinou města a získáte vlastnost za odměnu Hrdina města a budete moci Simíků vyprávět svůj příběh o záchraně města. Rovněž získáte jako trofej malý úponek pramatky rostlin. Trofej si můžete doma vystavit.

             ⇒ kliknout na Simíka
                                ➧ interakce Vyprávět historku o porážce pramatky rostlin

⟺⟺⟺ 

Konec???


Ne nutně. Pramatku rostlin můžete znovu oživit. Stačí, když se váš hrdina vrátí zpět do tajné laboratoře.

             ⇒ klikněte na pramatku rostlin
                               ➧ interakce Oživit pramatku rostlin

Po obživnutí pramatky rostlin s ní může Simík navázat kontakt.

             ⇒ klikněte na pramatku rostlin
                               ➧ interakce Požádat o podivnost...

                                   ➺ požádat o podivnost  -  pramatka rozšíří po městě malé
                                                                        množství spor, takže po ulicích bude
                                                                        chodit pár posedlých Simíků a prazvláštní
                                                                        rostliny začnou klíčit

                                   ➺ požádat o střední podivnost  -  pramatka rozšíří po městě střední
                                                                                  možství spor. Po ulicích bude
                                                                                  chodit středně velký počet
                                                                                  posedlých Simíků. Prazvláštní
                                                                                  rostliny přejdou do květu.

                                   ➺ požádat o maximální podivnost  -  pramatka rostlin rozšíří po
                                                                                    městě nespočetné množství
                                                                                    spor. Po ulicích bude chodit
                                                                                    spousta posedlých Simíků.
                                                                                    Prazvláštní rostliny přejdou do
                                                                                    květu.

                                   ➺ požádat o normálnost  -  pramatka rostlin zbaví město spor.
                                                                         V ulicích nebudou posedlí Simíci a
                                                                         zmizí prazvláštní rostliny.

Interakce požádat o normálnost bude k dispozici jen v případě, že ve městě budou spory.

                                ➧ interakce Bojovat proti pramatce rostlin s ...
                                ➧ interakce Pokusit se bojovat
                                ➧ interakce Pokusit se komunikovat
                                ➧ interakce Požádat o ovoce
                                ➧ interakce Provokovat

⟺⟺⟺

Smrt sežráním pramatkou rostlin


Bude-li Simík bojovat s pramatkou rostlin sám a bude-li infikovaný, je téměř jisté, že při boji zemře.
Jedná se o novou smrt sežrání pramatkou rostlin.


 Jak získat Prazvláštní ovoce                                     

 • Uvítání  -  po nastěhování do města váš navštíví vaši sousedé. Pozvete-li je dál, dají vám do  lednice několik kousků Prazvláštního ovoce.
 • Obchod se zajímavostmi  -  lze ho koupit za pár drobných... 
 • Prazvláštní rostlina  -  ve StrangerVille se nachází divoce rostoucí Prazvláštní rostliny. Jakmile dojde k vypuštění spor do města po otevření tajné laboratoře, lze o tyto rostliny pečovat a sklízet z nich Prazvláštní ovoce. Prazvláštní ovoce můžete rovněž zasadit a vypěstovat z něho Prazvláštní rostlinu, o kterou můžete pečovat a sklízet nové ovoce.
 • Pramatka rostlin  -  máte-li s pramatkou rostlin dobrý vztah, můžete ji požádat o ovoce.            
⟺⟺⟺


Komentáře

 1. Mám dotaz, kde najdu obchod se zajímavostmi , kde mám koupit jednu zajímavost??? Moc děkuji za odpověď

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ve Strangervillském náměstí v blízkosti parku je malý stánek zvaný Obchod se zajímavostmi. Viz tento obrázek: https://1.bp.blogspot.com/-32sq9jOU4so/XZyaLi_FSvI/AAAAAAAAge8/E8OwJ6g-JTgYoCkFT_nVfivG95z0ULTHQCLcBGAsYHQ/s1600/5b.jpg

   Smazat

Okomentovat