Jak používat pózy

V této chvíli existují pro TS 4 dva druhy póz.
Pózy pro CAS a pózy pro hru.
V obou případech se jedná o pózy, které přepisují původní animace z CASu nebo ze hry.


O původní animace však nepřijdet. Stačí nainstalované pózy ze hry odstranit.


1.
Stáhnutí a instalace pózy

V prvé řadě stahujte pózy od autorů, kteří uvádí, pod čím pózu ve hře nebo v CASu najdete.
V opačném případě se budete muset v CASu proklikat všemi vlastnostmi Simíků, abyste ji našli a ve hře bude hledání ještě složitější, neboť se mohou nacházet pod různými interakcemi.

Je-li soubor zabalený, rozbalte ho.

Jak rozbalit soubor, čtěte zde.

Soubor  PACKAGE vložte do složky Mods.

Cesta ke složce 

...Dokumenty\Electronic Arts\The Sims 4\Mods


2.
Jak používat pózy pro hru

Ve složce můžete mít současně jen po jednom souboru póz od dané interakce, neboť se jedná o  přepisující pózy.

Dáte-li do hry současně dva soubory póz vytvořené například z animace interakce Obejmout v kategorii Přátelské, bude v lepším případě fungovat jen jeden soubor póz, v horším případě ani jeden.


Příklady použití póz

Od autora ◄ SimsFans ► víme, že pózu najdeme pod interackí Obejmout.
Soubor obsahuje více póz

Klikněte na Simíka a vyberte interakci Obejmout.V tomto případě je k dispozici několik na sebe navazujících póz. Jedná se o statické pózy. To znamená, že Simíci se postaví do dané pozice a v ní po určitou dobu setrvají, poté naběhne další pozice atd..
Tento obrázek demonstruje samostatnou statickou pózu od ◄ SimsFans ►, která je rovněž vytvořena z interakce Obejmout. Simíci v této póze setrvají, dokud interakci nezrušíte.


3.
Jak používat pózy pro CAS

Ve složce můžete mít současně jen po jednom souboru póz od každé vlastnosti, neboť se jedná o přepisující pózy.

Dáte-li do hry současně dva soubory póz, které byly vytvořeny například z animace Milovník přírody, bude v lepším případě fungovat jen jeden soubor póz, v horším případě ani jeden.


Aktivace cheatu v CASu

Před začátkem focení je vhodné si nastavit rychlost animace. 
Animaci lze zrychlit nebo zpomalit.

Okno pro vložení cheatu se otevře současným

stisknutím kláves Ctrl Shift C


Zadejte cheat

casclockspeed  a číslo určující rychlost animace a stiskněte Enter.

Příklad

casclockspeed 0.1


 hodnota 0.1 je nejpomalejší animace
rychlost animace se zvyšuje použitím hodnot  0.2  0.3  0.4 ......  1.0  1.1  1.2  atd.

Pokud jste ani tak nestihli vyfotit potřebný záběr z animace, odstraňte křížkem vlastnost, pod kterou je animace a poté vlastnost znovu přidejte. Animace se znovu spustí.Příklad póz

Na obrázku níže vidíte různé pózy od ◄ Imho ►, které jsou součástí jednoho souboru. Pózy na sebe navazují samostatnými rotacemi Simíka. V rámci rotace Simíka lze vytvořit různé záběry.Užitečné odkazyTitulky k uživatelskému obsahu na obrázkuKomentáře